ཉིན་འཁོར་ཚགས་ཉར: 2017 ལོའི་ཟླ 4 ཚེས 10 ཉིན།

སྐྱང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མ་ཏྲིའི་དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་གསལ་བརྡ།

༄༅།།མདོ་སྨད་དུང་དཀར་དགོན་དུ་མ་ཏྲིའི་དབང་མཆོག་བསྐུར་གྲབས་ཀྱི་བརྡ་ཐོ་བཞུགས།

བོད་མེ་བྱ་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༢༠༡༧ལོའི་ལུགས་གསར་ཏེ་སྤྱི་ཟླ༥པའི་ཚེས༣ནས་༤དང་། ཞིང་རྩིས་ཏེ་ཧོར་ཟླ༤པའི་ཚེས༨ནས༩ཡི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་མདོ་སྨད་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གུང་ཧོ་རྫོང་ཨུར་ལྟེའུ་ཡུལ་ཚོའི་བོན་གྱི་འདུལ་དགོན་སྨིན་གྲོལ་དུང་དཀར་གླིང་དུ་བྱང་རྒྱུད་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་དམ་པ་༧སྐྱང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོན་སྡེའི་དགེ་སྒྲུབ་དྲ་ཚོམས་ཆེན་མོ༼ མ་ཏྲི་དུང་སྒྲུབ་གླིང་༽གིས་མ་ཏྲི་དུང་བསྒྲུབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་གྲུབ་པའི་དགེ་བསྔོ་དང་འབྲེལ་ནས་མ་ཏྲིའི་དབང་རྒྱ་ཆེར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཐག་ཉེ་རྒྱང་ན་ཡོད་པའི་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རིས་སུ་མ་ཆད་ མུ་མཐུད་ཀློག སྐྱང་སྤྲུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མ་ཏྲིའི་དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་གསལ་བརྡ།