བོན་སྤྱོད་ཞལ་འདོན།

རེབ་གོང་བོན་བརྒྱ་དགོན་བྱིངས་འདྲེན་ཆེན་མོ་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་དང་བྱིང་འདྲེན་ཆེན་མོ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་འདོན་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། ། གསོལ་འདེབས།