སྐྱབས་རྗེ་༧རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་གནད་བསྡུས།

  རྩོམ་པ་པོ། ཁྲི་གཡུང་དྲུང་། རྩོམ་ཁུངས། ཁྲི་གཡུང་དྲུང་གི་ཟིན་བྲིས། དེ་ ཡང་རང་ཅག་ལས་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་འདྲེན་པ་ཆེན་པོ་༧སྐྱབས་རྗེ་༧རྒྱལ་བ་སྨན་ རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་དོན་གྱི་སླད་དུ་ ཞུས་ན་༧སྐྱབས་རྗེ་ལུང… དེ་ལས་མང་།སྐྱབས་རྗེ་༧རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་གནད་བསྡུས།