སྨན་རིའི་དགེ་བཤེས་སོག་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ་བླ་མར་ཁྲི་བཞེངས་མཛད་པ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་༢༤སྟེ་བོད་མེ་སྤྲེལ་ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ཉིན་༧དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་དགེ་བཤེས་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཁྲི་བཞེངས་མཛད་ཡོད་པ། དེ་ཡང་སོག་གཡུང་དྲུང་རིན་ཆེན་གླིང་གི་ཡུལ་གྱི་ལྷ་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་༧སྐྱབས་རྗེ་༧རྒ… དེ་ལས་མང་།སྨན་རིའི་དགེ་བཤེས་སོག་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ་བླ་མར་ཁྲི་བཞེངས་མཛད་པ།

མིའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་གྲོལ་ཕུག་དེ། གདོད་མའི་བོན་གྱི་རིག་གནས་རེད།

  རྩོམ་པ་པོ། བོན་ནག་ཚང་ཡེ་ཤེས་བློ་གྲོས།   འདི་ནི་ངས་བཤད་འདོད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་སྟེ་མིའི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ཆོས་ལུགས་རིག་གནས་གང་ཡིན་ཡང་འབྱུང་ཁུངས་སམ་མ་ཡུམ་ནི་བོན་གྱི་རིགས་གནས་རེད་ཅེས་པའི་ཤེས་རིག་ཐད་ཀྱི་ཐོག་མའི་འབོད་པ་དེ་ཡིན། ང་ནི་བོད་… དེ་ལས་མང་།མིའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་གྲོལ་ཕུག་དེ། གདོད་མའི་བོན་གྱི་རིག་གནས་རེད།