ཞང་ཞུང་སྒོ་ཕུག་བར་གསུམ་དང་བྱ་རུ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོ་བརྒྱད།

ཞང་ཞུང་སྒོ་ཕུག་བར་གསུམ་དང་བྱ་རུ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོ་བརྒྱད། རྩོམ་ཁུངས། 象雄穹窿银城文化 ཞང་ཞུང་སྒོ་ཕུག་བར་གསུམ་དང་བྱ་རུ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོ་བརྒྱད། འཛམ་གླིང་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེའི་དཀར་ཆག་ཚངས་དབྱངས་ཡིད་འཕྲོག་ལས།།  ཀ་རུ་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད།།