ཀུན་རིག་ལས་བཞི་རྒྱུན་ལྔའི་ཆོ་ག་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

གཤེན་གྱི་འབྱུང་ལྡན་༣༠༡བོད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་དགུ་ཉིན་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ཟླ་༩ཚེས་༢༩ཉིན་༧ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་༧སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་རིག་ལས་བཞི་རྒྱུན་ལྔའི་གོ་རིམ་ལྟར་གདུང་བསྲེགས་ཀྱི་མཆོད་འཕྲེང་རྒྱས་པར་བཤམས་ཏེ་ཆོ་ག་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།