༧རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཅན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་ལས་བཤུས།ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ཟླ་༡༠ཚེས་༡ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་༧སྐྱབས་རྗེ་༧རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་འདི་ག་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ནས་རིན་མེད་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པ།