དཔལ་སྐྱང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ལུང་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་རགས་བསྡུས།

དཔལ་སྐྱང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ལུང་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་རགས་བསྡུས། ༄༅། །ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ནི་སྙིགས་དུས་ཀྱི་འདྲེན་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་སླད་དུ་འཇིག་རྟེན་… དེ་ལས་མང་།དཔལ་སྐྱང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ལུང་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་རགས་བསྡུས།