༧སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེས་འཇར་མན་དུ་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་པའི་གནས་བསྡུས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ཟླ་༦ཚེས་༩ ཉིན་གྱི་ཉིན་རྒྱབ་ཕྱག་ཚོད་༡ ཐོག་སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་བཞི་པ་ལུང་རྟོགས་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་པོ་ལེན་ཌི་བྱམས་མ་གླིང་ནས་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཕྱག་ཚོད་༥།༣༠ ཐོག་མཁའ་ལམ་བ… དེ་ལས་མང་།༧སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེས་འཇར་མན་དུ་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་པའི་གནས་བསྡུས།