ཡིད་ཀྱི་ཟླ་བ་དྲན་པའི་མགུར་དབྱངས།

སྙིང་གི་པད་མོར་འཛུམ་པའི་ཟླ་བ་དང་།། འགྲོ་བའི་གཙུག་ཏུ་འཚེར་བའི་ཉི་མ་སྟེ།། གྱིམ་ཤོད་ཡུལ་ནས་འོད་ཀྱི་འདབ་མ་གང་།། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་དཔལ་དུ་བཞད།། ཞང་ཞུང་སྒོ་པ་ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས།། ཐོས་པ་བཙལ་ཏེ་རུས་རྐང་བྲག་ལ་ཁེན།། འཁོར་བ་ཁབ་རྩེར་སྒོམ་པའི་ངེ… དེ་ལས་མང་།ཡིད་ཀྱི་ཟླ་བ་དྲན་པའི་མགུར་དབྱངས།