ཁྲི་བསྟན་དར་ལགས་ཀྱི《སྐུ་གདུང་བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་འོད་འབར་གྱི་དཀར་ཆག》དེབ་གཟུགས་རིན་མེད་གཟིགས་འབུལ་གནང་བ།

ཁྲི་བསྟན་དར་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་མཛད་པའི་《རྗེ་བོན་བརྒྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྐུ་གདུང་གཡུང་དྲུང་བཀོད་ལེགས་མཆོད་རྟེན་བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་འོད་འབར་གྱི་དཀར་ཆག་ཉུང་བསྡུས》བྱ་བའི་དེབ་གཟུགས་རེ་རེ་རྗེ་བླ་མའི་དུས་མཆོད་ཀྱི་ཉིན་འདིར་རིན་མེད་གཟིགས་འབུལ་གནང་། དེབ་གཟུགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་ན་གཤམ་གྱི་ཡིག་ཆ་ལས་ཕབ་ལེན་བྱས་ཆོག

ཁྲི་བསྟན་དར་ལགས་ཀྱི《སྐུ་གདུང་བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་འོད་འབར་གྱི་དཀར་ཆག》དེབ་གཟུགས་རིན་མེད་གཟིགས་འབུལ་གནང་བ།” སྟེང་དུ་དཔྱད་མཆན 1 ཡོད།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།