བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྟན་གནད་ཀྱི་ཕྲེང་བ།

001

འཛམ་གླིང་སྟེང་གྲགས་ཆེ་བའི་མཁས་དབང་ཚེ་རིང་ཐར་དང་དོན་འགྲུབ་ལྷ་རྒྱལ་རྣམ་གཉིས་གྱིས་བརྩམས་གནང་མཛད་པའི་རྒྱ་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་《བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྟན་གནད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་》ཞེས་པ་འདི་ནི་ད་ལྟ་དངོས་སུ་བཀྲམས་ཟིན་ཡོད་འདུག

002

དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་ཞང་ཞུང་གི་རིག་གནས་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ས་ཆ་དང་ཡུལ་ལུང་རེ་རེ་ན་གནས་པའི་བོན་གྱི་སྡེ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་པས་གཤམ་གྱི་དཀར་ཆག་ལ་གཟིགས་རོགས།

003004005007

 

 

 

 

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།