ལོ་ངོ་ཆིག་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་སྔོན་གྱི་གནའ་བོའི་ཞང་ཞུང་རིག་གནས་འཚོལ་ཞིབ།

ཉེ་ཆར་བོན་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གིས་ཨ་གྲགས་ཤེས་རབ་དཔལ་ཆེན་དང་ཞུང་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན། སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཚེ་རིང་ཐར་གསུམ་ལ་གནའ་བོའི་ཞང་ཞུང་རིག་གནས་འཚོལ་ཞིབ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་བཅར་འདྲི་བྱས་འདུག་པས། ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་དྲ་གནས་ལས་གཟིགས་རོགས།http://blog.sina.com.cn/s/blog_645b20310100wsmb.html

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།