ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ས།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་ན་གཤམ་གྱི་དྲ་གནས་འདི་ལས་བླངས་ཆོག https://www.tibetitw.com/tibetan-fonts

ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ས།” སྟེང་དུ་དཔྱད་མཆན 3 ཡོད།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།