སི་ཁྲོན་མན་ཡང་ནས་ཐོན་པའི་བོན་གྱི་དཔེ་རྙིང་།

སི་ཁྲོན་མན་ཡང་ནས་ཐོན་པའི་བོན་གྱི་དཔེ་རྙིང་།

IMG_1516 IMG_1517 IMG_1518 IMG_1519 IMG_1520 IMG_1521 IMG_1522 IMG_1523

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།