ཐར་བདེ་དགོན་པའི་བླ་གྲྭ་སྐོར་ཅིག་ཡུལ་ཤུལ་གནོད་ཐེབས་ས་ཁུལ་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པར་ཕེབས་པ།

103099813 103111361 103322765 1028566877 1029333517 1029500249 1030288565 1032488517 1033299249 1033466329

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།