རྩེ་ཞིག་བོན་བསྟན་གཡུང་དྲུང་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་།ཀན་སུའུ།

1 2  4  6  8  10
16
15
3xianmalakang 5wasailakang 7 duobagejiulakang 9ganzhulakang 11xiezhulin 12jifang 13yuelanshi

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།