རེབ་གོང་དུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་གསས་ཁང་སྐོར།

r-wangjiasidonggan langjia qunwu r-hn r-hn1 r-hn2 r-hn-dongqie r-hn-nr1 r-jw-agadang r-jw-dongguocang r-jw-g1 r-jw-gengqia r-jw-jiangri2 r-jw-kxc r-jw-ngo mo1 r-muhesai2 r-nt  r-yn-muhesai r-yn-wangjia

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།