རྗེ་བོན་བརྒྱ་རིན་པོ་ཆེའི་གྱ་སྟོན་ལ་ཕུལ་བའི་ཤིས་ཚིག་ཁག་ཅིག

01
02 03 04 05 06

པར་རིས་ཇུས་འགོད་པ། ཡར་འཕེལ།

རྗེ་བོན་བརྒྱ་རིན་པོ་ཆེའི་གྱ་སྟོན་ལ་ཕུལ་བའི་ཤིས་ཚིག་ཁག་ཅིག” སྟེང་དུ་དཔྱད་མཆན 2 ཡོད།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།